Tips

Tip, klacht, opmerking of compliment?
Vul de TIP-kaart in.

TIP-kaart

Heeft u een tip, vraag, klacht of compliment? Laat het ons weten!

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat u tevreden bent. Toch kan het zijn dat wij niet aan uw verwachtingen voldoen. Als dat zo is, horen wij dat graag. We gebruiken uw signalen om te onderzoeken wat we kunnen verbeteren. Klachten geven het management een goed beeld van plekken in de organisatie waar verbeteringen kunnen plaatsvinden. Er kan dan heel gericht actie worden ondernomen. 

Hoe kan ik een klacht, tip of compliment kenbaar maken?

In de klachtenfolder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om uw klacht kenbaar te maken.

Klachten kunnen vaak al in een vroeg stadium opgelost worden door in gesprek te gaan met degene waar de klacht betrekking op heeft of met diens leidinggevende. Mocht dat niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een TIP-kaart invullen of uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. Als u niet in staat bent om uw klacht zelf aan te kaarten, of dit liever niet zelf doet, dan kan een ander, zoals uw partner of kind, dat namens u doen. U dient hiermee akkoord te gaan.

TIP-kaart

U vindt de TIP-kaart op de website en in standaards in de hal, wachtruimtes en kliniek. U kunt ze posten in de brievenbus in de centrale hal of in de kliniek. Uw TIP-kaart wordt in behandeling genomen door de afdeling waarop de klacht of tip betrekking heeft. En als u dat aangeeft, neemt men contact met u op. U kunt de TIP-kaart ook gebruiken om een compliment, tip of opmerking kenbaar te maken.

Klachtenfunctionaris

U kunt te allen tijde ook de klachtenfunctionaris benaderen. U hoeft hiervoor niet eerst in gesprek te gaan met de medewerker of leidinggevende of een TIP-kaart in te vullen.

De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol en kijkt in overleg met u hoe op zo kort mogelijke termijn uw klacht opgelost kan worden. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer: (020) - 683 79 97 en per e-mail: klachten@reade.nl.

U kunt ook terecht op het inloopspreekuur, iedere vrijdag van 10:00 tot 11:00 uur, locatie Overtoom 283.

Waar kan ik het klachtenregelement van Reade vinden?

Het klachtenreglement van Reade is verkrijgbaar bij de klachtenfunctionaris of direct te downloaden. 

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
T (020) - 683 79 97 (tijdens werkdagen)       
E klachten@reade.nl
Inloopspreekuur op vrijdag 10.00 tot 11.00 uur locatie Overtoom 283, in de spreekkamer in de hal.           

Postadres 
Reade
T.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 45252
1040 WD  Amsterdam

Waar kan ik een formele schriftelijke klacht indienen?

Als u een formeel schriftelijk oordeel over uw klacht wenst, kunt u deze schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Reade per mail: raadvanbestuur@reade.nl of per post:

Reade
t.a.v. Raad van Bestuur
Antwoordnummer 45252
1040 WD  AMSTERDAM

De Raad van Bestuur vraagt vervolgens advies aan de Klachtenadviescommissie. Deze bestaat uit onafhankelijke leden. Zij onderzoekt uw klacht en adviseert de Raad van Bestuur of de klacht al dan niet gegrond (terecht) is. Het advies van de Klachtenadviescommissie aan de Raad van Bestuur is zwaarwegend, niet bindend. U ontvangt het oordeel van de Raad van Bestuur per brief.

Externe procedures
Als u het niet eens bent met het oordeel van de Raad van Bestuur kunt u terecht bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Bij de Geschillencommissie kunt u ook een schadeclaim indienen tot € 25.000. Informatie over deze procedure kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

U heeft ook altijd de mogelijkheid een externe procedure te starten, bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsprocedure via een civiele rechter of de zorgverzekeraar, een tuchtprocedure, een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

En als er sprake is van een strafbaar feit kunt u aangifte doen bij de politie.

Uitgebreide informatie over de diverse klachtenprocedures kunt u nalezen in het klachtenreglement van Reade of opvragen bij de klachtenfunctionaris.