Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over Reade? In de lijst met veelgestelde vragen hieronder vindt u misschien het antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Typ dan het trefwoord in het zoekvenster of vul het contactformulier in.

Voor wie is Reade?

Reade is een toonaangevend centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie.

Reade Revalidatie
Wij helpen onze cliënten (volwassenen, jongeren en kinderen) zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving. Jaarlijks maken ruim 7.000 cliënten gebruik van onze poliklinische of klinische revalidatiezorg. 

Bekijk de aandoeningen die wij binnen onze (poli)kliniek Revalidatie behandelen. 

Reade Reumatologie
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan of rondom het gewricht die niet veroorzaakt zijn door een ongeval of letsel. Jaarlijks maken ruim 13.000 cliënten gebruik van onze zorg en dienstverlening. Met een snelle en juiste behandeling verminderen klachten aanzienlijk.

Bekijk hier de aandoeningen die wij binnen onze polikliniek Reumatologie behandelen.

Met wie kan ik contact opnemen ingeval van spoed?

Tijdens kantooruren (08.30 – 17.00 uur)
Wanneer u een medisch spoedgeval hebt en dezelfde dag (telefonisch) contact wilt hebben met uw arts of zijn/haar vervanger, kunt u bellen met de betreffende afdeling:
Secretariaat reumatologie      T (020) 242 15 00
Secretariaat dagbehandeling  T (020) 242 17 01 

Contactgegevens buiten kantooruren of in het weekend

Volwassenen

Uw huisarts of de dienstdoende reumatoloog van VUmc
T. (020) 4444 444

Kinderen (t/m 18 jaar)        

Uw huisarts of de dienstdoende reumatoloog van VUmc
T. (020) 4444 444

Orthopedie/neurologie        

Dienstdoende orthopeed/neuroloog Slotervaartziekenhuis
T. (020) 5129 333

Plastisch chirurg

Dienstdoende plastisch chirurg van VUmc
T. (020) 4444 444 

Wat zijn rechten en plichten rond mijn medisch dossier?

Reade houdt alle gegevens bij over de gezondheid en behandeling/verzorging van zijn cliënten in een medisch dossier. Uiteraard verplicht dit ons tot uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. Daarom heeft Reade een regeling Medisch dossier en een Privacyreglement met daarin rechten en plichten van hulpverlener en cliënt rond vastlegging, gebruik, inzage, beheer en beveiliging van medische persoonsgegevens.

Lees voor meer informatie de folder Medisch dossier

Kan ik een digitale kopie van mijn medisch dossier krijgen?

Ja dat is mogelijk. Reade houdt alle gegevens bij over de gezondheid en behandeling/verzorging van zijn cliënten in een medisch dossier. Uiteraard verplicht dit ons tot uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. Daarom heeft Reade een regeling Medisch dossier en een Privacyreglement met daarin rechten en plichten van hulpverlener en cliënt rond vastlegging, gebruik, inzage, beheer en beveiliging van medische persoonsgegevens.

Vraag een digitaal kopie van uw medisch dossier aan.

Lees voor meer informatie de folder Medisch dossier

Op welke locaties zit Reade?

Reade heeft twee hoofdlocaties: locatie Overtoom en locatie Dr. Jan van Breemenstraat. Naast deze twee hoofdlocaties heeft Reade netwerklocaties zoals ziekenhuizen en scholen.

Bekijk alle locaties van Reade.

Wat zijn de openingstijden van Reade?

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur. Bekijk wanneer locatie Dr. Jan van Breemenstraat gesloten is.

Voor locatie Overtoom geldt dat de algemene ruimtes geopend zijn van 10.00 tot 21.45 uur. 

Bekijk alle locaties van Reade. 

Heeft Reade een Cliëntenraad?

Ja, Reade heeft een Cliëntenraad.

Wat zijn de openingstijden van het laboratorium op de Dr. Jan van Breemenstraat?

Voor het afnemen van bloed en/of urine kunt u van maandag t/m vrijdag terecht tussen 8.00 tot 16.15 uur. Hiervoor is geen afspraak nodig. 

Bekijk wanneer locatie Dr. Jan van Breemenstraat gesloten is.

Wat zijn de openingstijden van de afdeling Radiologie op de Dr. Jan van Breemenstraat?

De openingstijden bij Radiologie zijn:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 16.00 uur
  • Woensdag: 10.00 - 16.00 uur

Om een afspraak te maken voor een MRI, echo, CT, Dexa scan of röntgenfoto's, kunt u bellen met (020) 242 19 00. Tijdens het telefoongesprek hoort u op welke dag en hoe laat wij u verwachten. 

Bekijk wanneer locatie Dr. Jan van Breemenstraat gesloten is.

Hoe kan ik een tweede mening, ook wel second opinion, aanvragen?

Het kan zijn dat u niet helemaal tevreden bent over de gestelde diagnose van uw behandeld arts of over uw behandeling. U kunt dan altijd een second opinion aanvragen bij een andere specialist. U hebt van niemand toestemming nodig om een second opinion aan te vragen. Wij raden u wel aan om uw onvrede en wens te bespreken met uw behandelend arts. Verder adviseren wij u om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de second opinion in uw geval wordt vergoed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. We hopen dat u dit dan met ons bespreekt, zodat we ervan kunnen leren en hopelijk uw onvrede kunnen wegnemen. Hebt u tips of suggesties ten aanzien van onze dienstverlening? Laat het ons weten! U kunt hiervoor gebruik maken van de speciale Tipkaarten. De Tipkaart vindt u ook in de hal, wachtruimtes en kliniek.

Desgewenst kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris:

  • Tijdens werkdagen via T 020 - 683 79 97
  • Inloopspreekuur: vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur op de locatie Overtoom (spreekkamer centrale hal)
  • E-mailadres: klachten@reade.nl
  • Postadres: Reade, t.a.v. klachtenfunctionaris, antwoordnummer 45252, 1040 WD Amsterdam

Is Reade een opleidingsinstituut?

Reade is erkend als opleidingsinstelling voor Reumatologen, Revalidatieartsen en Verpleegkundigen niveau 4 en 5. Naast opleidingsplaatsen voor de specialisatie tot reumatoloog of revalidatiearts, hebben wij plaatsen beschikbaar voor artsen niet in opleiding tot specialist. Studenten Geneeskunde kunnen bij ons terecht voor hun verplichte verpleeghulpstage en (junior) co-schap.

Tevens spelen wij een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en bij de nascholing van revalidatieartsen en reumatologen.

Wij bieden ook stageplaatsen aan studenten van diverse opleidingen, zowel zorg als niet-zorggerelateerde. Kijk op de pagina werken bij Reade voor meer informatie.

Wat betekent dit voor cliënten?
Het kan zijn dat een cliënt een afspraak heeft bij een coassistent, arts in opleiding of een physician assistant omdat Reade een opleidingsinstituut is. Coassistenten (in opleiding tot arts), artsen in opleiding tot specialist en physician assistants worden opgeleid en zijn werkzaam bij Reade. Een physician assistant neemt zelfstandig bepaalde taken over van de revalidatiearts. Alle coassistenten, artsen in opleiding en physician assistants werken onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts of reumatoloog.

Kan ik een rondleiding krijgen bij Reade?

Alle verzoeken voor rondleidingen door het centrum kunnen aangevraagd worden via de afdeling Marketing en Communicatie. Het betreft hier over het algemeen verzoeken van teams van vergelijkbare instituten, meestal uit Nederland. Een verzoek kan worden ingediend via de afdeling Marketing & Communicatie.
E communicatie@reade.nl

Waar kan ik meer informatie vinden over diagnosegroepen, revalidatieprogramma's en behandelmethoden?

Meer informatie diagnosegroepen, revalidatieprogramma's en behandelmethoden over Reade Revalidatie en Reade Reumatologie vindt u op de specifieke pagina's. 

Hoe ziet de behandeling bij Reade eruit?

Reade biedt verschillende soorten behandelingen aan. Meer informatie over deze behandelingen vindt u op de onderstaande pagina's:

Wat is het verschil tussen revalidatie in een revalidatiecentrum en revalidatie in een verpleeghuis?

Een revalidatiecentrum biedt gespecialiseerde revalidatie. Iedere revalidant wordt behandeld door een revalidatieteam, dat zich uitsluitend richt op bepaalde handicaps. Binnen deze teams is veel specifieke kennis en kunde aanwezig. In het team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. Samen met een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en/of maatschappelijk werkster werken cliënten aan het opheffen of verminderen van hun beperkingen of aan het ‘ermee leren omgaan’. Daarnaast worden zij begeleid bij de aanvraag van hulpmiddelen en kunnen zij psychologische begeleiding krijgen. Al deze activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Mensen worden opgenomen voor klinische revalidatie als ze nog niet thuis kunnen verblijven; kan dit wel, dan revalideren ze poliklinisch en komen komen ze vanuit huis naar het revalidatiecentrum voor behandeling.

In een verpleeghuis kunnen mensen die verpleging en verzorging nodig hebben zo lang blijven als nodig is. Daarnaast hebben verpleeghuizen vaak een afdeling waar mensen tijdelijk opgenomen worden voor reactivering. Reactivering is eenvoudige revalidatie, waarvoor geen gespecialiseerd revalidatieteam nodig is. Iemand krijgt bijvoorbeeld alleen fysiotherapie. De medische begeleiding wordt verzorgd door een verpleeghuisarts.

Hoe kan ik mij aanmelden voor poliklinische behandeling?

U heeft een digitale verwijsbrief nodig van uw huisarts/ specialist voordat u zich kunt aanmelden bij Reade.

Hoe lang duurt mijn revalidatietrajact?

Alleen als u een groepsprogramma gaat volgen, is vooraf precies duidelijk hoe lang de revalidatie gaat duren, omdat dit vaste programma’s zijn met een vastgestelde duur. Bij andere vormen van revalidatie kan de duur van de behandeling verschillen. De een revalideert een paar weken, de ander langer dan een half jaar. Uw behandelaars geven u zoveel mogelijk duidelijkheid over de verwachte duur van uw revalidatie. Wanneer u langer dan een jaar opgenomen blijft bij Reade, geldt de Wet langdurige zorg. Dan bent u verplicht een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen voor de kosten van uw verblijf.

Als ik hulpmiddelen of aanpassingen nodig heb, hoe gaat dat dan?

Wanneer u tijdens uw verblijf bij Reade tijdelijke hulpmiddelen als een rolstoel nodig hebt, dan hoort dat bij de behandeling en krijgt u deze tijdelijk in bruikleen. Wanneer u ook na uw ontslag hulpmiddelen nodig heeft, moeten deze tijdig worden aangevraagd  bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Het behandelteam wijst u de mogelijkheden en kan uw aanvraag begeleiden.

Heeft Reade een apotheek?

Ja, Reade heeft een eigen apotheek op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Ga voor meer informatie naar de pagina Apotheek Reade.

Geeft Reade autorijlessen?

Ja, Reade heeft een eigen rijschool.

Ga voor meer informatie naar de pagina Rijschool Reade.

Heeft Reade ook sportmogelijkheden?

Ja, Reade heeft een eigen sportcentrum waar u ook terecht kunt om te sporten als u niet bij ons in behandeling bent.

Ga voor meer informatie naar de pagina Aangepast sporten

Kan ik als burger van Amsterdam advies krijgen over Wmo?

Ja, burgers van Amsterdam die een 'complexe' vraag hebben over de Wmo kunnen bij het Adviesbureau terecht.

Ga voor meer informatie naar de pagina Adviesbureau

Kan ik vragen om cliënten van Reade te fotograferen/ filmen?

Deze verzoeken komen vaak van leerlingen van foto-, film- of kunstopleidingen. Hiervoor geven we geen toestemming.

Kan ik informatie over cliënten ontvangen?

In verband met het privacyreglement geven wij geen informatie over cliënten. Wij geven dus ook geen informatie over het wel of niet in behandeling zijn van cliënten of namen aan studenten voor bijvoorbeeld interviews en onderzoeken.

Kan ik onderzoek doen bij cliënten van Reade?

Verzoek om onderzoek te mogen doen, loopt altijd via de wetenschappelijke commissie. Een duidelijk omschreven plan kan gestuurd worden het onderzoeksbureau.
onderzoeksbureau@reade.nl

Kan ik een cliënt van Reade interviewen of vragen mee te werken aan een TV-, radioprogramma, interview in tijdschrift, etc.?

Wij verlenen geen medewerking aan het zoeken naar ‘geschikte’ cliënten. De mensen die bij ons verblijven zijn meestal nog in een tamelijk vroeg stadium van hun nieuwe situatie. Daarbij zijn ze hier in een therapeutische situatie en willen we graag dat deze zo optimaal mogelijk is, en zo min mogelijk wordt verstoord. Vertellen over hoe het is om je leven voort te zetten in een rolstoel is vaak nog niet aan de orde. Meer informatie hierover is te vinden bij belangenverenigingen voor de diverse diagnosegroepen.

Kan ik een bloemetje sturen naar een cliënt?

Ja, u kunt een bloemetje sturen naar de persoon die bij Reade revalideert. Let erop dat u deze altijd verstuurd met de volgende adressering:

Reade, locatie Overtoom
T.a.v. <naam>
<Afdeling en kamernummer> 
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam

Kan ik een kaartje sturen naar een cliënt?

Ja, u kunt een kaartje sturen naar de persoon die bij Reade revalideert. Let erop dat u deze altijd naar onze postbus laat sturen. Met de volgende adressering:

Reade, locatie Overtoom
T.a.v. <naam>
<Afdeling en kamernummer>
Postbus 58271
1040 HG Amsterdam

Wie bepaalt of ik word opgenomen bij Reade?

Mensen die verblijven in een ziekenhuis of verpleeghuis kunnen aansluitend worden opgenomen bij Reade. De revalidatiearts of de verpleeghuisarts kan u doorverwijzen. Als u een voorkeur heeft voor revalidatie bij Reade, kunt u dat melden aan deze arts. Als u naar Reade bent verwezen door een arts, onderzoekt een revalidatiearts van Reade of het centrum de behandeling kan bieden die u nodig heeft. Hij of zij zal de mogelijkheden met u bespreken.

Hoe kan ik mij aanmelden voor klinische opname?

Alleen uw huisarts/ specialist kan u aanmelden voor klinische opname bij Reade.

Ga voor meer informatie naar de pagina Klinisch revalideren.

Wordt mijn behandeling bij Reade vergoed?

De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Ga voor meer informatie naar de pagina Tarieven en vergoedingen.

Wordt mijn opname bij Reade vergoed?

Wanneer u langer dan een jaar opgenomen blijft bij Reade, geldt de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan bent u verplicht een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen voor de kosten van uw verblijf. Voorzieningen rondom uw bed, zoals een televisieaansluiting en telefoon zijn voor eigen rekening.

Ga voor meer informatie naar de pagina Tarieven en vergoedingen.

Worden hulpmiddelen/aanpassingen vergoed?

Het kan zo zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voor bijvoorbeeld hulpmiddelen/ aanpassingen of voor vervoer tussen uw huis en Reade. Dit hangt  af van uw zorgverzekeraar en het door u gekozen pakket. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Ga voor meer informatie naar de pagina Tarieven en vergoedingen.

Hoe kan ik een klacht indienen bij Reade?

Het klachtenregelement van Reade kunt u online downloaden.

Ga voor meer informatie naar de pagina Tips, suggesties en klachten

Kan ik een kopie van mijn röntgenbeelden krijgen?

Kan ik zwemmen in de zwembaden van Reade?

Als u in behandeling bent in bij Reade, kan zwemmen of oefenen in (warm) water deel uitmaken van uw revalidatieprogramma. U zwemt dan individueel of in een groep, altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut of sportinstructeur. Op de locatie Overtoom is het niet mogelijk te zwemmen zonder dat u een revalidatieprogramma volgt. 
In het therapiebad van Sportcentrum Reade op locatie Dr. Jan van Breemenstraat kunt u wel zwemmen zonder dat u een revalidatieprogramma volgt. Hier zijn kosten aan verbonden.

Kan ik een parkeerplek in de garage huren?

De locatie Overtoom biedt buurtgenoten de mogelijkheid om hun auto hier 's avonds en ’s nachts te stallen. Verhuur gaat via de afdeling Facilitair Service Bureau.
E fsb@reade.nl

Mogen er honden binnen bij Reade?

Voor de beide hoofdlocaties (locatie Overtoom en locatie Dr. Jan van Breemenstraat) geldt dat honden niet zijn toegestaan, tenzij het een hulphond of blindengeleidehond is.

Zijn er invalidenparkeerplaatsen?

Locatie Overtoom

  • Er zijn 2 invalidenparkeerplaatsen voor de deur op straat (gratis met invalidenkaart)
  • In parkeergarage onder het gebouw zijn 4 invalidenparkeerplaatsen, echter dient er wel betaald te worden.

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat

  • Er zijn 7 invalidenparkeerplaatsen voor de deur op het parkeerterrein (gratis met invalidenkaart).

Kan ik stage lopen of een dag meelopen bij Reade?

Wij bieden stageplaatsen aan studenten van diverse opleidingen, zowel zorg als niet-zorggerelateerde. Zo zijn er bijvoorbeeld stagiairs bij de behandeldisciplines, in de facilitaire dienstverlening, de afdeling HR en bij de financiële afdeling. De inhoud en de duur van de stage hangen af van de opleiding en wordt in overleg vastgesteld. Wil je in aanmerking komen voor een stageplaats, vul dan het open sollicitatieformulier in.

Helaas is het niet mogelijk om één dag/ of enkele dagen mee te lopen met een behandelaar of het doen van maatschappelijke stages in de behandeldisciplines.

Zijn de zorgprofessionals van Reade BIG geregistreerd?

Ja, alle medewerkers van Reade die onder het beroepsgroepen van de Wet BIG vallen, zijn geregistreerd bij het BIG register.

De Wet BIG, wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. In het BIG-register zijn acht beroepen opgenomen; arts, tandarts, apotheker, GZ-psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige.
Daarnaast zijn er ook beroepsgroepen die ook onder de Wet BIG vallen, zoals apothekersassistent, diëtist en ergotherapeut (volledig overzicht). Deze beroepen hebben geen wettelijk register en vallen niet onder het tuchtrecht maar hebben wel een wettelijke beschermde opleidingstitel.

Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft u (de cliënt) duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener. Reade vindt transparantie erg belangrijk, daarom kunt u zelf informatie over uw zorgprofessional en andere informatie terugvinden op de website van het BIG register.