Wachttijden revalidatie

Hier vindt u een overzicht van de actuele wachttijden in dagen per locatie en behandeling. Wachttijden verschillen per locatie en zijn afhankelijk van uw zorgvraag. 

Als cliënt van Reade Revalidatie heeft u recht op tijdige en passende zorg. Reade doet er alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.
De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken (28 dagen). Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken (56 dagen). Dit geldt zowel voor de wachttijd tot uw eerste consult als de wachttijd tussen uw eerste consult en de start van uw behandeling.

Onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden kunnen de wachttijden beïnvloeden. De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Lees meer over maximaal aanvaardbare wachttijden (treeknormen) per zorgsector.

Bij Reade (kliniek)

Volwassenen, locatie Overtoom

Wachttijd in dagen

   
     
Amputatie   7-14
CVA/beroerte (niet-aangeboren hersenletsel) *   7-14
Dwarslaesie (laag) **   7-14
Multitrauma   7-14

Peildatum: 12-3-2018

* voor wachttijden van mensen met ernstige cognitieve problemen (behandeld in de cognitie-unit), kunt u bellen met 0613122770.
** voor wachttijden van mensen met een hoge dwarslaesie of voor beademingspatiënten, kunt u bellen met 0613122770. 

Cliënten kunnen worden aangemeld als ze een klinische indicatie hebben voor medisch specialistische revalidatie (MSR). Ook als de cliënt medisch nog niet klaar is. Dan graag bij de aanmelding een inschatting wanneer cliënt medisch klaar is.

De tijd tussen aanmelding en opname is zo goed mogelijk geschat, maar kan afwijken door verschillende omstandigheden, zoals spoedopnames en beschikbaarheid van behandelaars.

Bij Reade (polikliniek)

Volwassenen, locatie Overtoom

Wachttijd in dagen

 

tot 1e consult:    van 1e consult 
tot start behandeling: 
         
ALS (amyotrofische lateraal sclerose)    n.v.t.   7
Amputatie / Multi-trauma   36   7
CVA / beroerte (niet-aangeboren hersenletsel) *   15   56
Dwarslaesie en/of decubitus   30   41
Hartaandoeningen   17   7
NMA (neuromusculaire aandoeningen)   37   28

Peildatum: 12-03-2018

* Voor wachttijden van mensen met ernstige cognitieve problemen kunt u bellen met (020) 607 17 46. 
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat: (020) 607 17 89.

 

Volwassenen, locatie Dr. Jan van Breemenstraat

Wachttijd in dagen   

tot 1e consult:

 

van 1e consult
tot start
behandeling:

         
Artritis             30   35
Artrose *   56   34
Chronische pijnsyndromen   91   14
CVA / beroerte
(neurologische aandoeningen)
  51         30
HMS (hypermobiliteitssyndroom)   154   38
Klachten aan de handen bij reuma **        29   37
Schoenspreekuur Livit   35   70
Schoenspreekuur SJOEZ   77   56
Voetklachten   38   n.n.b 

Peildatum: 12-03-2018

* Wachttijd tot eerste consult, na ontvangst compleet ingevulde vragenlijsten. 
** Geldt niet voor de post-operatieve zorg.
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de klantenservice: (020) 242 1000, keuze 2.

 

Kind en jeugd, locatie Dr. Jan van Breemenstraat

Wachttijd in dagen

 

tot 1e consult:    van 1e consult
tot start behandeling: 
         
Cerebrale Parese (CP)   35    
Chronische pijn   140    
Developmental Coordination Disorder (DCD)   35    
Jeugdreuma (JIA)   21    
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)   35    
Therapeutische peutergroep   35    

Peildatum: 12-03-2018

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de klantenservice: (020) 242 1000, keuze 2.

Bij netwerkziekenhuizen

OLVG

Wachttijd in dagen
  tot 1e consult:   van 1e consult tot start behandeling:
         
 Alle aandoeningen   31   30


Ziekenhuis Amstelland

Wachttijd in dagen
  tot 1e consult:   van 1e consult tot start behandeling:
         
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)       28
Pijn       42
Oncologie       28
Alle aandoeningen   21    


Peildatum: 12-03-2018

Wanneer u meer informatie wilt over de wachttijden kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat:
- OLVG (020) 599 29 49
- Ziekenhuis Amstelland (020) 755 71 44

Op scholen

Scholen

Wachttijd in dagen   tot 1e consult*:    tussen 1e consult en start behandeling: 
         
Mytylschool Amsterdam   21   7
Coronelschool   21   7
Noteboom school   21   7
Orion College   21   7

Peildatum: 12-09-2017 (de wachttijden worden jaarlijks geactualiseerd).

* Revalidatiebehandeling voor kinderen en jongeren met een 'cluster 3 onderwijs indicatie'. De wachttijden gelden voor het hele jaar. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoonnummer (020) 607 16 09.