Onze medewerkers

Dagelijks zetten ruim 700 medewerkers zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. 

Lees hieronder waarom Henriëtte, 
Frédérique, Eowyn en Marga bij Reade werken.

Ook bij Reade werken? Bekijk ons actuele vacatureoverzicht of stuur een open sollicitatie

Henriëtte Hirschfeld: medewerker HR en vrijwilligerscoördinator

 

“Vrijwilligers komen uit verschillende hoeken. Soms zijn het zelfs buren die op de Overtoom wonen.”

Met haar lange haren en smeulende blik kon Henriëtte Hirschfeld zó uit een Bollywoodfilm stappen. Dat ze een hartstochtelijke fan is, merken haar collega’s bij Reade niet. Ze zit rustig achter haar pc te werken: 20 uur als medewerker P&O en 16 uur als vrijwilligerscoördinator. Het voormalige Jan van Breemen Instituut, nu Reade, gaf haar een nieuw bestaan toen ze als secretaresse-in-opleiding op een vacature reageerde.


Secretaressewerk, Henriëtte?
Ja, ik heb van september 1991 tot november 1999 als secretaresse gewerkt. Het werk was enorm divers. Ik hield mij bezig met P&O-werk, zoals ziekteverzuimregistratie, contracten opstellen maar maakte ook persberichten, notuleerde o.a. bestuursvergaderingen van de Vereniging Anti-Reuma (VAR), organiseerde activiteiten voor cliënten. Yogacursussen, aquarobics, zwemmen in warm water en kuren. Ik verzorgde de administratie hiervan en regelde het vervoer. Door het opgaan van de VAR in het Reumafonds vielen er taken weg. Toen ben ik de P&O-kant opgegaan.

Wat houdt dat in?
Ik beantwoord telefonische vragen van medewerkers, leidinggevenden en externen, houd mij bezig met werving & selectie vanaf het plaatsen van de vacaturetekst tot en met de aanname van een nieuwe medewerker. Ik stel contracten op en ben contactpersoon voor allerlei instanties zoals Centraal Beheer Achmea en Agis. 

Wat doe je als vrijwilligerscoördinator?
Ik stuur een groep van ongeveer 16 vrijwilligers aan. Daarnaast ondersteun ik waar nodig professionals die met vrijwilligers werken. Vrijwilligers komen via de website, de vrijwilligerscentrale en spontaan binnen; soms zijn het buren van de Overtoom. Ze ondersteunen de cliënten van Reade, bijvoorbeeld bij het peuterzwemmen en bij het intern vervoer van de ene afdeling naar de afspraak en terug.

Waar wordt jij blij van bij Reade?
Als ik mijn werk goed doe. Als een medewerker of leidinggevende me een compliment maakt, omdat ik ze verder heb kunnen helpen met informatie. Of als ik een vrijwilliger heb kunnen vinden die een cliënt kan begeleiden naar het ziekenhuis. Ik vind het heel belangrijk om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Het werk van een vrijwilligerscoördinator is solistisch. Je moet zelf het initiatief nemen om te netwerken, te overleggen, trainingen te volgen, vakliteratuur bij te houden.  

Henriëtte, welke dromen koester je nog?
De vrijwilligerscoördinatie goed op poten te zetten. En Hindi leren. Dit jaar nog.

Frédérique van den Berg: GZ-psycholoog

"Soms kunnen we de pijn niet weghalen, maar kunnen we mensen wel coachen om tot een beter inzicht in hun mogelijkheden te komen."

Frédérique van de Berg haalde haar BIG-registratie door na haar universitaire studie neuropsychologie de vervolgopleiding GZ-psychologie te doen. De registratie biedt een vorm van kwaliteitswaarborg, waardoor  ze bij alle zorginstellingen een streepje vóór heeft. Frédérique koos bewust voor Reade, waar ze haar scriptie schreef en een werkervaringsperiode meeliep. Inmiddels is ze hier al weer ruim tien jaar aan de slag. Op dit moment als revalidatiepsychologe in het cluster Pijn & Gedrag. Behandeling vindt hier geheel off- hands en multicisciplinair plaats in teamverband: samen met een revalidatiearts, physician assistent, manueel therapeuten, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, arbeidstherapeut en noem maar op. Het cluster Pijn & Gedrag behandelt patiënten met chronische pijn- en whiplashklachten en chronische vermoeidheid. Mensen dus bij wie aan de buitenkant vaak niets is te zien.


Dus geen cliënten met schrijnende amputaties.
Het is maar wat je schrijnend noemt. Niet-zichtbare klachten kunnen ook schrijnend zijn. Deze klachten kunnen de acceptatie en het begrip bemoeilijken. Dit kan ook voor de cliënten zelf lastig zijn om hun signalen serieus te nemen. 

Waarom koos je voor revalidatie? 
Er is in de gezondheidszorg een enorme tweedeling tussen geestelijke en somatische zorg. Maar met name in de pijn is die tweedeling niet zinnig. Je hebt een fysieke klacht die weerslag heeft op je mentale toestand en andersom bepaalt je mentale conditie je fysieke herstel. De revalidatiezorg die we hier hebben brengt beide helften weer samen.

Kun jij iemand afhelpen van zijn chronische pijnklachten? 
Er valt nog iets te winnen als de pijnklacht te begrijpen is en de pijn te beïnvloeden. Vaak blijft chronische pijn levenslang. Een klachtgerichte aanpak is dan niet zo zinvol. Maar zelfs al kunnen we de pijn niet weghalen, we kunnen mensen wel coachen om tot een beter inzicht in hun mogelijkheden te komen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe hij zijn energie gebruikt en daarop voortdurend feedback te geven. We bieden onze cliënten continu gedragsexperimenten. 

En dan?
Als de cliënt op tijd rust neemt zal hij beter slapen en functioneren en kan hij zich gaan richten op zaken die voor hem echt belangrijk zijn en ontdekken dat hij nog heel veel mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld om een goede vader te zijn of een lieve partner. Reade is juist bezig een hele leuke slag te maken door de integratie van een nieuwe cognitieve en gedragstherapie in de behandeling: Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Mindfullness is hierin een belangrijk onderdeel. Het gaat het dan om acceptatie en concentratie op zaken die voor de cliënt waardevol zijn. Binnen Reade werken we verder aan een programma dat geheel in het teken van de eigen veerkracht staat. Heel vooruitstrevend en uniek voor Nederland. 

Wanneer wordt je gelukkig van je werk?
Als ik een gedragsverandering in een cliënt zie. Dat hij niet meer al zijn energie richt op negatieve zaken als pijncontrole en frustratie over dingen die hij niet meer kan. Maar zich richt op zaken die hem een goed gevoel geven. Reade leert de revalidant om andere keuzes te maken. Dat is op en top psychologie. Wat we hier leren aan onze cliënten, daar zou iedereen profijt van hebben.

Eowyn Stoffels: ergotherapeut kinderteam

 

“Ik krijg te maken met kinderen in uiteenlopende ontwikkelingsfasen, met heel verschillende problematiek en interesses. De uitdaging is ze aan het werk krijgen en houden!”

Bij Reade snateren de kindertjes net zo uitgelaten als overal. Ze komen hier om spelenderwijs hard te werken, zegt ergotherapeute Eowyn Stoffels. De kinderen hebben motorische beperkingen en leren bij Reade hier zo goed als mogelijk mee om te gaan. Hoe ze hun speelgoed kunnen oppakken en loslaten bijvoorbeeld. Of hoe ze zich zelf kunnen aan- en uitkleden. Zeven jaar geleden kwam Eowyn Stoffels bij Reade werken. Ze kwam van de afdeling kinderrevalidatie van een grotere zorginstelling.


Eowyn, welke eigenschappen heeft de ergotherapeut hier in huis?
Het belangrijkste is dat je goed communiceert. Je krijgt te maken met kinderen in uiteenlopende ontwikkelingsfasen, met heel verschillende problematieken en interesses. De uitdaging is ze aan het werk krijgen en houden, ook als het ze het moeilijk vinden. Net zo belangrijk is het contact dat je opbouwt met hun ouders en met hun docenten op de Mytylschool. Voor mij is er al heel veel bereikt als de ouders zich begrepen en ondersteund voelen, dat ze hier de tools hebben gevonden om verder te komen.

En als er een taalbarrière tussen jullie en de ouders staat? 
Gelukkig hebben we een medewerker die goed Spaans spreekt en een stagiaire van Marokkaanse komaf, daar komen we al een eind mee. Maar het probleem is er zeker. Wij moeten weten hoe het kind opgroeit, wat het thuis doet, om de ouders adequate instructies te kunnen geven. Het streven is de revalidatie te integreren in de thuissituatie, anders kun je net zo goed stoppen. Maar we zitten hier met een overwegend wit team. Het zou leuk zijn wanneer er meer sollicitanten komen met een andere culturele achtergrond. 

Gelukkig ben je hier niet in je eentje verantwoordelijk.
Klopt. Rond ieder kind staat een heel behandelteam. Goed kunnen samenwerken is dan belangrijk. Open communiceren, de flexibiliteit opbrengen om met andere typen mensen te kunnen samenwerken.

Je moet dus soepel en open zijn. Nog meer?
Je hebt hier te maken met zeer diverse diagnosegroepen, dus een brede interesse en de wens tot verder scholen naast het werk is belangrijk. Op de peuterrevalidatie komen kinderen met o.a. cerebrale parese, spina bifida en arthrogryposis multiplex. Je specialiseert je dus niet in één diagnosegroep maar werkt met een breed scala aan ziektebeelden. De diagnostische fase van de intake duurt ongeveer 12 weken. Het kind moet zich lekker voelen op deze plek, vaak brengen ze hier voor het eerst uurtjes zonder ouders door. Zowel hier als op enkele van de netwerklocaties krijgen we te maken met oudere kinderen, bijvoorbeeld scholieren met schrijfproblemen. Bij die groep speelt faalangst vaker een rol. 

Hoe is het om bij Reade te werken?
Toen ik hier begon vond ik dat vanwege de kleinschaligheid best spannend. Zou er wel voldoende kennis en know how zijn binnen zo’n kleine groep collega’s? Maar die bezorgdheid was niet nodig. Er is ruim voldoende kennis en veel ruimte om elkaar vragen te stellen. Alle disciplines liggen hier prachtig op één afdeling waardoor de samenwerking juist heel laagdrempelig is. Die kleinschaligheid bevalt me dus prima. 

Eowyn, waar doe je het voor? 
Voor het kind dat een letter eindelijk leesbaar kan maken. Dat zie je helemaal blij worden, zijn zelfwaardering stijgt met sprongen. Vanochtend was hier een klein meisje dat zich niet zelfstandig kan verplaatsen. In een stoeltje met wieltjes beleefde ze voor het eerst de ruimte, trippelde stralend rond. 

Marga Kammeijer: reumaverpleegkundige

 

“Iemand die weer een vuist kan maken, dat is toch mooi!”

Haar onderzoek naar de kwaliteit van de zorg voor reumapatiënten bracht verpleegkundige Marga Kammeijer bij Reade. Ze heeft er de biological-poli helpen opzetten. Hier krijgen patiënten die onvoldoende reageren op traditionele middelen nieuwe medicijnen, biologicals. De groep reumapatiënten van Reade behoort tot de grootste van Nederland.

  
Biologicals, Marga?
Ooit dienden we patiënten met reumatoïde artritis goudinjecties toe. Klinkt heel kostbaar en was dat ook. De nieuwe antireumatica, de zogenaamde biologicals, zijn trouwens ook erg duur. Het nieuwe goud uit de reumabestrijding. Maar als je de resultaten ziet, zijn ze ook wel goud waard.
Je mag de resultaten gerust opmerkelijk noemen. Driekwart van de patiënten knapt zienderogen op. Ze beginnen weer te sporten, verlaten de WAO en keren terug naar hun werk. Ook belanden ze minder vaak op de operatietafel voor gewrichtsoperaties. Met biologicals heeft Reade dus echt iets te bieden.
 
Met als gevolg?
Dat het snel beter met de patiënt gaat en dat de aard van zijn klachten veranderen. Bij heel gezwollen handen voel je na twee weken al minder zwelling en pijn. De gewrichtsklachten worden naar de achtergrond gedrongen en mensen beginnen andere dingen te voelen. Hun pezen en spieren bijvoorbeeld, die ook een opdoffer hebben gehad door hun moeizame houdingen en bewegingen. Daar moet je als verpleegkundige op in kunnen spelen.’
 
Een persoonlijk succes, tot slot?
In de wachtkamer zat een patiënte die een enthousiast gebaar naar me maakte. Toen ik haar aankeek, lachte ze: ”Kijk toch, eindelijk kan ik weer een vuist maken.” Dat is toch mooi? Dat mensen weer een potje kunnen openmaken, hun vuist ballen, hun hand gebruiken. Dit soort momenten inspireert mij.’